DEK บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ลงพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรม แบ่งปันเพื่อสังคม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการลงพื้นที่จริง เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและแบ่งปัน อันเป็นการเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยมีทีมโค้ชดูแลอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนวัดเกาะลอง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้
#SITI SPU เรียนรู้นวัตกรรม แบ่งปันเพื่อสังคม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: