โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ รับรางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ธีรยา สมิตินนท์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลดีเด่น The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ อีกด้วย
The Best of SHA Awards 2021 คือ รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.สมมัย แสนสุด หัวหน้าพ่อครัว โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
2. อำนาจ สนทนา หัวหน้าช่าง โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
3. ชนิกา ไพศาลโรจนรัตน์ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
4. ธีรยา สมิตินนท์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
5. อัสมาภรณ์ กิจเรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
6. ใหม่ อุทุม ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
7. ศักดิ์ณริน สวยสำโรง หัวหน้างานแผนกห้องอาหาร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ที่พัก
คำค้น: