แจ้งผลการเลือกตั้ง ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ วาระปี 2565-2566

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคเหนือ THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (NORTHERN CHAPTER) หรือ TTAA NORTHERN ChAPTER ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ ได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ วาระปี พ.ศ. 2565-2567 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ โดย นางสาว กันชกา สุวณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ TTAA NORTHERN CHAPTER วาระปี พ.ศ. 2565-2567

พร้อมขับเคลื่อนการทำงานของชมรมฯภายใต้วิสัยทัศน์และแผนงานflagshipsในการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายการท่องเที่ยวต่างประเทศและสายการบิน การรวมพลังและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อเร่งการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย

โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วาระปี 2563-2565 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเลือกตั้ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, สังคม