เฮงลิสซิ่ง อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน ครั้งที่ 2

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เร่งเดินหน้าช่วยเหลือสังคมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทำแนวกันไฟ และ เฝ้าระวังไฟป่า รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมนำกลุ่มเฮงอาสาเข้าร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุไฟป่า และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ภายใต้โครงการ “เฮงลิสซิ่ง อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน ครั้งที่ 2 ” ณ พื้นที่ดอยกอม ชุมชนบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง เมษายน ของทุกปี สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่า และปัญหาการเผา สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นในทุก ๆ ปี จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงได้ทำการมอบเครื่องมืออุปกรณ์การทำแนวกันไฟ และ เฝ้าระวังไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟ 5 เครื่อง , เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง , เลื่อยยนต์ 2 เครื่อง , คราดมือเสือ คราดสปริง 60 ด้าม , ไม้กวาดทางมะพร้าว 60 ด้าม , เต็นท์สนามนอนป่า 5 หลัง และไฟฉายแบบชาร์จ 12 ชุด รวมมูลค่า 100,000 บาท ส่งผ่านให้กับสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อนำไปกระจายให้กับ 3 ชุมชน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานผู้มีจิตอาสา ในนาม “เฮงอาสา” เข้าทำแนวกันไฟ ร่วมสภาลมหายใจ และ ชาวบ้านจากชุมชนบ้านปง ทั้งสิ้นกว่า 100 คน ทุ่มแรงกายแรงใจเดินเท้าทำแนวกันไฟรวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร บริเวณดอยกอม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างแนวกันไฟที่มีขนาดความกว้างประมาณ 8 เมตร เพื่อเป็นแนวตั้งรับไม่ให้เกิดไฟป่า ช่วยลดการลุกลามของไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงให้การสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ ในการติดตามให้ความช่วยเหลือ ผลักดันให้เกิดการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ผืนป่าและสภาพอากาศที่ดี จะคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

#เฮงลิสซิ่ง #เฮงอาสา #CSR #ไฟป่า #หมอกควัน #เชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: