เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 6 และ 22 – 26 เมษายน นี้

วันที่ 8 มี.ค. 65 ที่ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ร่วมกับ นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และร้อยตำรวจตรี ณัฐนัยวิทิต ใบสุขันธ์ ตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชาติพันธุ์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน นี้ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม, กิจกรรมสินค้าและหัตถกรรม, กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร, กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ,กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ ถึง 7 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง, ม้ง, เมี่ยน , อาข่า , ลาหู่ , ลีซอ , และลัวะ รวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆ อีก 6 กลุ่ม ประกอบด้วย จีนยูนาน, ปะหล่อง, ไทใหญ่, ไทลื้อ, จีนฮ่อ และคะฉิ่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความหลากหลายของวิถีชีวิตจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาที่หลากหลาย ทั้งความเป็นอยู่ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal ๆๆๆนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ แก่ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดๅจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรายได้จากเอกลักษณ์ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , , , ,