สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่จัด งาน “Chiangmai Organic and Natural 2022” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ Chiangmai Organic and Natural 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของสินค้าอินทรีย์ จึงมีแผนส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือการจัดหาตลาด ช่วยพัฒนาสินค้าโดยเน้นคุณภาพด้วยการสร้างจุดขายและสนับสนุนให้ นำนวัตกรรมมาใช้ต่อยอดพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์/ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ซื้อโดยตรงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการเจรจาธุรกิจ และให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าอินทรีย์และบริโภคมากขึ้น จึงได้จัดงาน “Chiangmai Organic and Natural 2022” ขึ้น
ภายในงานจะพบกับสินค้าอินทรีย์/สินค้าปลอดภัย/สินค้าจากชุมชน Farm outlet จากจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40 ร้านค้า ผลิตภัณฑ์และสินค้านวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร สินค้าอินทรีย์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในความส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ฟาร์มเอาท์เล็ท (Farm Outlet) ตลาดต้อมชมเครือข่ายมหาวิทยาลัยของจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าเกษตรกรสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ และสินค้าเกษตรแปรรูป ข้าว ผัก ผักพื้นบ้าน ผลไม้ เครื่องสำอาง ร้านอาหาร เบเกอรี่ และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและ
เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานและเลือกซื้อสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,