สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เชียงใหม่ จัดอบรมการจัดดอกไม้แบบอิเคะบานะ (Basic of Ikebana) ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพื้นฐานการจัดดอกไม้แบบอิเคะบานะ (Basic of Ikebana) ร่วมกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้เชิญ คุณปอย ใจระพี เตริยาภิรมย์ และคุณสุภัทธ์ เจตนเสน จากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่มาเป็นวิทยากร กิจกรรมการจัดดอกไม้ในครั้งนี้ได้นำเอาดอกไม้ท้องถิ่นของญี่ปุ่นอย่าง ดอกซากุระ มาจัดร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นประเทศไทย 

ในช่วงต้นของกิจกรรม ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด และรองกงสุลชินเซกิ ฮิโรมิกล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 135 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการจัดดอกไม้แบบIkebanaในวันนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง และกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้ทั้งหลักการ Ikebana และยังได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม