ศอญ. ร่วมทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า พร้อมร่วมทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ป้องกันไฟป่า

พลตรี สุชศักดิ์ ดนัย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงอาหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และร่วมกิจกรรมกวาดแนวกันไฟเส้นรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักเกิดปัญหาไฟป่าในทุกๆ ปี

จากปัญหาดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จึงได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่มาโดยตลอด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า  ด้วยการจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า  โดยกำหนดเขตพื้นที่การป้องกันไฟป่าเป็นพิเศษในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ห้ามเกิดไฟป่าขึ้นโดยเด็ดขาด และรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้น

โดยการจัดแนวกันไฟในพื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการบำรุงรักษาแนวกันไฟหรือการกวาดแนวกันไฟ ทุก 15 – 20 วันตลอดช่วงเฝ้าระวังไฟป่า

ทั้งนี้ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย มีเนื้อที่ประมาณ 160,814 ไร่ หรือประมาณ 257 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนป่าที่มีความสำคัญ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นป่าผืนใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ