ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลเรือโท คำนวณ ปุณศรี บิดาอาจารย์กิติกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม พลเรือโทคำนวณ ปุณศรี บิดาอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมในพิธีรดน้ำ-พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยกำหนด พิธีสวดพระอภิธรรม พลเรือโท คำนวณ ปุณศรี ณ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: