ผอ.ศูนย์ SBIC SPU ถ่ายทอดความรู้ “Stepup into Metaverse” สู่ผู้ประกอบการ SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการ ด้วยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการบรรยายพิเศษ ให้กับโครงการ SPE#11 / DBD / ACM#9 ในหัวข้อ “Stepup into Metaverse” ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่โลกอนาคต และเตรียมตัวนำธุรกิจเข้าสู่ Metaverse ห้อง Diamond Ballroom โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: