นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดลำพูน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: