จังหวัดลำพูน ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รวมถึงเตรียมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

วันที่ (2 มีนาคม 2565) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การสรุปผลการสำรวจ จำแนก รวบรวม จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ รวมถึงการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: