กิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ (อบรมและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism) ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว
คำค้น: