SITI SPU ร่วมกับ New Nexus Energy Thailand ขอเชิญชวน น้องๆ ม.ปลาย – ปวช-อุดมศึกษา ส่งทีมเข้าร่วม โครงการ “SITI SPU Hackathon” ชิงรางวัล

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ New Nexus Energy Thailand จัดทำ Camp สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดในประเทศไทย
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระดับอาชีวศึกษาศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) และระดับอุดมศึกษา
ส่งทีม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “SITI SPU Hackathon” พร้อมชิงรางวัล (ประเภททีม)
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ https://forms.gle/EXL3Cg9wiSEtDUBaA
หมายเหตุ: รูปแบบกิจกรรม Onsite/Online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตามความเหมาะสม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: