อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ “เกณฑ์การตัดสิน การให้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT Thailand” 3 ปีซ้อน

Thai SELECT ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ภายใต้สโลแกน “อาหารไทยต้อง Thai SELECT”

เนื่องด้วย กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT พร้อมผนึกพันธมิตรและ Food Delivery Platform ช่วยขยายตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ตามนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพงานบริการ พร้อมกับให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานอาหารไทยทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ ความสะอาด บริการ และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

ในโอกาสนี้ อาจารย์กรกช มนตรีสุขศิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งได้รับเกียรติเป็นกรรมการ “เกณฑ์การตัดสิน การให้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT” กล่าวว่า “คุณสมบัติของร้านอาหารที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ร้านอาหารไทยที่เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นร้านอาหารที่ปรุงสดใหม่ทุกจาน เป็นร้านอาหารที่มีที่นั่งรับประทานในบริเวณร้าน มีพนักงานให้บริการ มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสภาพแวดล้อมของร้านอาหารต้องสะอาดและสวยงาม ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน ประกอบไปด้วย เรื่องของรสชาติ รูปลักษณ์ของอาหาร วัตถุดิบ รายการอาหาร สุขอนามัย บรรยากาศการตกแต่งร้านอาหาร และการบริการ โดยทีมคณะกรรมการจะเป็นผู้ไปสำรวจร้านอาหาร พร้อมทดสอบบริการและรสชาติของอาหาร เพื่อยกระดับและรับรองมาตรฐานว่าเชื่อถือได้ ในการมอบตราสัญลักษณ์ให้กับร้านอาหารเป็นการสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีโอกาสเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป”

ทั้งนี้อาจารย์ของวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในทุกมิติ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการ การประกอบอาหารและการท่องเที่ยวโดยตรง พร้อมที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญส่งต่อสู่สังคมในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการไปสู่มาตรฐานระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,