สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU ร่วมผลิตสื่อรณรงค์ขับเคลื่อนสังคม

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษา FD SPU ร่วมกับ เครือข่ายสื่อเพื่อสังคม (Media Move) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการผลิตสื่อออนไลน์ รณรงค์ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงของเยาวชนในประเด็น บุหรี่ สุรา ผ่านสื่อออนไลน์ “ติดตามชมเร็วๆนี้”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: