พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

โดยดำเนินการจัดแสดงแบบ New normal พร้อมชมไลฟ์สดผ่านเพจมหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

คุณบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Incication: I) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นการส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพ และแสดงถึงมูลค่าของสินค้า Gl ที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับราคาสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงามและมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

คุณพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า งาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้า 17 จังหวัดภาคเหนื่อ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value
Creation) ให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้ และนวัตกรรมตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะสินค้าของภาคเหนือที่มีความหลากหลาย จากข้อได้เปรียบทางศักยภาพของพื้นที่ การค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคอื่นได้ รวมถึงยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และธุรกิจให้บริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภาคเหนือได้อย่างยั่งยืน

โดยโอกาสนี้ คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน

สำหรับการจัดงาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ร้านค้า อาทิ ข้าว กาแฟสับปะรด ส้ม ทุเรียน มะขาม กล้วย น้ำผึ้ง การเกษตร ตลอดจนสินค้าแปรรูปเด่นในภาคเหนือ งานผ้าตามอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น เครื่องเคลือบ เครื่องเซรามิค เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) , การแสดงจินตลีลา “สีสันแห่งลานนา The Best of Lanna , กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน , กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกในงาน

ทั้งนี้ ผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม