ต๊าชจริง! DEK ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เกรดเฉลี่ย 3.80 คว้าทุนเรียนภาษาจีน ระยะสั้น ออนไลน์ กับมหาลัย Harbin Engineering University (HEU) ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่ง “น้องข้าวจ้าว” มานะชัย สารเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 3.80 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่คว้ารางวัลทุนการศึกษา 100% เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีนระยะสั้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ กับ มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจภาษาจีน โดยจะเริ่มเรียนออนไลน์ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ซึ่งจะเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ในช่วงภาคค่ำ และไม่กระทบกับเวลาเรียนปกติ
สำหรับน้องข้าวจ้าว ถือเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดย เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เข้ารับทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี คณะละ 1 ทุน ได้รับทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: