“เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 2 คึกคักด้วยบทเพลงแบบวิถีชุมชนล้านนา กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยเสียงเพลง

เมื่อวันที่15 มกราคม 2565 ณ บริเวณ ลานหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา(ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยครั้งนี้เป็นการจัดในครั้งที่สอง พบกับ การแสดงดนตรีและวิถีชุมชน (Community: Music of LannaStylish)นำเสนอดนตรีที่มีเรื่องราว แรงบันดาลใจจากความเป็นชุมชนล้านนา ความเป็นอยู่ การแต่งกาย เครื่องดนตรี การค้าขาย สินค้าพื้นเมือง นำเสนอการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวงดนตรีมาร่วมบรรเลงได้แก่ สหัสศิลป์ โปรเจค,Lanna Jazzและวง Sis n’ bro

โดยจัดขึ้นใน Theme การแสดงดนตรีและวิถีชุมชน (Community: Music of Lanna Stylish) นำเสนอดนตรีร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาชีพ วิถีคนเชียงใหม่ ล้านนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง
อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรีอีกด้วย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , ,