สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และช่างอิสระ โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างดำเนินการโดยเคร่งครัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: