สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3แห่งดังนี้
1. บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท เบอร์นิน่า(ไทยแลนด์) จำกัด
3.บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: