มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภายใต้มาตรการรองรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ SPU ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าว ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการดูแลตนเองระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปฏิบัติตนอย่างไรในการทำงานช่วงโควิดให้ดูมีคุณค่า” โดย คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: