จังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2565

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต

วันนี้ (7 ม.ค. 65) ที่โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงพิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการมอบโล่ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 16 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประเภทบุคคล จำนวน 5 คน และประเภททีม จำนวน 2 ทีม รวมมีเด็กและเยาวชนได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 27 คน

ด้านนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอชื่นชมเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชาติ โดยขอให้ทุกคนรักษาคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมานะอดทน เจริญเติบโตเป็น คนดี มีคุณภาพ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,