คณะบัญชี SPU Back to School แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ SPU Back to School โดยนักศึกษารุ่นพี่ คณะบัญชี SPU เดินทางกลับโรงเรียนเก่าเพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่น้องๆนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์และน้องๆนักเรียน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: