การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก

   

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1- ป.6) จำนวน 43 ครอบครัว โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ นายวีระชัย อมรรัตน์ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างอรรถประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

   

โอกาสนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณนายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ในการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำไปทำประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม