เมญ่าฯ ร่วม “มอบไออุ่น เติมชีวิตด้วยการให้ปีที่ 11”

วันนี้ (10 ธ.ค. 64) ที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โครงการ “มอบไออุ่น เติมชีวิตด้วยการให้ปีที่ 11” โดยมี พ.ต.ท.นรากร ปิ่นประยูร สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารที่มีอากาศหนาวเย็น และไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งทางศูนย์การค้าเมญ่าฯ ได้ทำการสนับสนุนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ทางโครงการฯ จะทำการรวบรวมสิ่งของและนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากร จำนวน 170 คน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 24-25 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม