องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญรับฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ “เรื่องเล่าเขาหินปูน จากตะกอนสู่อารยธรรม : เรื่องราวเขาหินปูน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญรับฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ “เรื่องเล่าเขาหินปูน จากตะกอนสู่อารยธรรม : เรื่องราวเขาหินปูน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.15 น.
โดยมีทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
– ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์
– ดร.ปรัชญา ศรีสง่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์
– นายณรงค์ฤทธิ์ บุญชัยวงศ์ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
– นายณัฐวุฒิ อุดมศิริพงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
– ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
– นายประสงค์ แสงงาม กลุ่มรักษ์ล้านนา

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังผ่านระบบ Zoom ฟรี ได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์
(จำกัดผู้เข้าฟัง 100 ท่าน)

สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชชา ศรีวิชัย ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทร.09 3130 0671

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: ,