สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าเพิ่มผลิตภาพผู้ประกอบกิจการสร้างวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการ” ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME.4.0 ให้กับสถานประกอบกิจการ กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 30 คน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ ปา แอนด์รีสอรท์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ (Entrepreneurship Development) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยเสริมความเข้าใจทางด้านพื้นฐานการจัดการทางธุรกิจ และมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเพิ่มผลิตแรงงาน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Startup ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบกิจการของจังหวัดลำพูน ในการดำเนินกิจการ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,