รพ.ลานนา จัดกิจกรรม CSR ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 29 พฤศจิกายน 2564

เพราะผู้สูงวัย และผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ขณะนี้ … รพ.ลานนา ร่วมกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จึงได้จัดโครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ในการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยกลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 101 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในโครงการโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรงจากโรคโควิด-19 โดยเข้ารับบริการ ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 . ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา จัดให้มีการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 100 คน ตามโครงการ วัคซีนพระราชทาน” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ .

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: ,