รณรงค์วันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021)

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021) เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไอพีดี (IPD) และโรคปอดอักเสบอย่างถูกวิธี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากขวา) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ที่ 1 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนัทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในภาพจากซ้ายไปขวา
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนัทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
2. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทย
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,