พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช ปัญญาวงค์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน,นายชัยชาญ อุ่นเมือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสมพงษ์ ฟูใจ ครูฝึกฝัมือแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: