ชมฟรี การแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ ลักษมีสีดา

ขอเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ ลักษมีสีดา เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม) วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น ณ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , ,