คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยในยุคโควิด”

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการหน่วยมะเร็งวิทยา เชียงใหม่ ประจำปี 2564 เรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยในยุคโควิดให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีแนวทางของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง มีประสิทธิภาพที่ดี มีผลกระทบในยุคโควิดให้น้อยที่สุด ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ ตลอดจนมีการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคชีนด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้มีความปลอดภัย มั่นใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งและโควิดในยุคนี้ต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ