คณะอุตสาหกรรม มช. ประกาศผลรางวัล การพัฒนาอาหาร “Lanna Gastronomy Food Idea Contest” สร้างสรรค์เมนู Innovation ด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรเฉพาะของภาคเหนือ


เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2564 The brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center (FIN) ได้ทำการประกาศผลรางวัลสำหรับการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ “Lanna Gastronomy Food Idea Contest” โดยใช้เทคนิค Molecular Gastronomy จากวัตถุดิบทางการเกษตรเฉพาะของภาคเหนือ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ร่วใแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ

 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  (เงินรางวัล 10,000 บาท) / เลเลฟอง – L’éléphant : เมนู Bouillabaisse de Chiang Mai – “บุยยาเบส ที่ เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 8,000) / ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง : เมนู Lannacotta

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) / Redbox Thailand Restaurant : เมนู Risotto กุ้งก้ามกราม

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ( เงินรางวัล 3,000 บาท ) *ไม่เรียงตามคะแนน*

   รางวัลชมเชย 1 บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง ( ไทยแลนด์) จำกัด : เมนู Salad with Milky sauce yogurt sauce

   รางวัลชมเชย 2 ร้านเมสินีย์: เมนู ลาบปลาเพี้ย

   รางวัลชมเชย 3 ร้าน D’CUP ICECREAM : เมนู ไอศกรีมขันโตกน้ำพริกหนุ่มเชียงใหม่บ้านฉัน

   รางวัลชมเชย 4 ร้าน D’CUP ICECREAM : เมนู สาวฟ้อนเล็บดริ้งค์ ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน

   รางวัลชมเชย 5 ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง : เมนู Seabass Mosaic with Dill Sauce

โดยการแข่งขัน “Lanna Gastronomy Food Idea Contest” ในครั้งนี้เป็นการสรรค์สร้างเมนูใหม่ๆ ที่นำผลิตผลทางการเกษตรของภาคเหนือ ภายใต้ผลผลิตของเกษตรกรเครือข่าย Chiang Mai Gastronomy Farmer จำนวน 20 ชนิด อาทิ ข้าวก่ำเจ้า มช 107, ข้าวก่ำดอยสะเก็ด,ข้าวโพดหวาน, กระเทียมสด/ดำ, หอมแดง, ไมโครกรีน, ผักพื้นบ้าน, พริก, มะเขือเทศ, ผักเชียงดา,โคนมน้ำนม, ไก่ประดู่หางดำ, ไข่ไก่อารมณ์ดี,ปลาประพงน้ำจีด, ปลานิล, ปลากดคัง, ปลาเพี้ย, กุ้งก้ามกราม, น้ำผึ้งดอกกาแฟ, ถั่วเหลืองฝักสด มาปรุงอาหาร อย่างสะอาด และปลอดภัย ควบคู่กับการใช้เทคนิค Molecular Gastronomy อย่างถูกต้องและหลากหลาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม