โรงพยาบาลลานนา 3 ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก

โรงพยาบาลลานนา 3 ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก ในโครงการประกันสังคม พร้อมเปิดรับผู้ประกันตน ประจำปี 2565 จำนวนมาก . เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และพลตำรวจตรีหญิงรมย์ชลี พูนประสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล รวมทั้งคณะผู้ตรวจจากสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ นำโดยนางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวจุฑามาส มั่นสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการของโรงพยาบาลลานนา 3 ทุกระบบ ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม . การลงตรวจตรวจประเมินสถานพยาบาลโรงพยาบาลลานนา 3 ของคณะผู้ตรวจฯ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินโรงพยาบาลใหม่ ที่ขอขึ้นทะเบียนทำสัญญา เป็นสถานพยาบาลเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองว่า สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมนี้ มีความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานสถานพยาบาล ในระบบประกันสังคม ซึ่งผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลลานนา 3 ในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยดี พร้อมเปิดรับผู้ประกันตน ประจำปี 2565 จำนวนมากได้แล้ว . ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา 3 แห่งใหม่ในซอยสุขเกษมนี้ พร้อมเปิดเต็มรูปแบบ คาดว่าจะรองรับผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือได้ใน ปี 2565 โดยมีข่าวดี สำหรับท่านที่ต้องการย้ายหรือเปลี่ยนสิทธิ์ โรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ขณะนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้รับการขยายศักยภาพเพิ่ม สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 20,000 คน จากเดิม 150,000 คน ที่เต็มมาตลอด ท่านสามารถกดเลือก โรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นสถานพยาบาลหลักของท่านได้แล้ว ทั้ง 2 แห่ง สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวกัน โดยการเปลี่ยนสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองทางออนไลน์ www.sso.go.th หรือ แอฟพลิเคชั่น SSO CONNECT ระยะเวลาการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น ///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,