โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบชุด Home lsolation ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุด Home lsolation จำนวน 390 ชุด, Oxygen Set จำนวน 490 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 485 ชุด, ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,243 ขวด, หน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น และสำรองชุด PAPR (ให้ใช้ในช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ) จำนวน 20 ชุด จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม