เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ปันน้ำใจมอบน้ำดื่ม ศูนย์ฉีดวัคซีน พื้นที่จังหวัดเชียงราย

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งเสริมอัตราการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุม 50 ล้านคน หรือ 70% ของประชากรในประเทศ สนับสนุนการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนในหลายจังหวัด โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ มอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย , ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง , โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 5,000 ขวด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วย ตลอดจนประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เฮงลิสซิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุก ๆ ฝ่าย ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: