เมญ่าฯ เชียงใหม่ คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน จากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ติด 1 ใน 30 แห่งที่ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ผ่านระบบออนไลน์

โดยศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประเภทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน 2 ปี (ASEAN Public Toilet Standard 2021-2022) ประจำปี 2563 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ถือเป็น 1 ใน 30 สถานประกอบการจากทั่วทั้งประเทศที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลนี้ ตอกย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

 

รางวัลเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประเภทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน (ASEAN Public Toilet Standard) เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลนี้ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัยที่ดีและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวไทย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,