เฝ้าระวังและเร่งควบคุมการระบาดในสถานที่ทำงาน สกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังและเร่งควบคุมการระบาดในสถานที่ทำงาน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ภายหลังพบการติดเชื้อในหลายแห่ง ขณะที่คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรวจพบระหว่างกักตัว ตรวจเชิงรุก และติดตามผู้สัมผัส

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 379 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20 คลัสเตอร์ รวมผู้ติดเชื้อ 75 ราย ได้แก่ แคมป์คนงานกอไผ่ หมู่ 6 บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี 12 ราย, ชุมชนหมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ 8 ราย, หอพักป้าอี๊ด หมู่ 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย 8 ราย, บริษัท Indeed Creation 7 ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 6 ราย, งานศพ ซอย 9 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง 4 ราย, โรงแรมพรพิงค์ 6 ราย ที่เหลือเป็นคลัสเตอร์เล็ก ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัส ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 25 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,779 ราย, ตลาดต้นลำไย 6 ราย, ตลาดประตูก้อม 3 ราย,  ตลาดสามแยก สันทราย, ตลาดรวมโชค, ตลาดแม่โจ้พลาซ่า, ตลาดฮอด และ ตลาดยางเนิ้ง สารภี พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย ตลาดประตูเชียงใหม่, ตลาดวโรรส, ตลาดเจริญเจริญ, ตลาดหนองหอย, ตลาดแม่ริมพลาซ่า, ตลาดมิ่งเมือง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน

และวันนี้พบในสถานที่ทำงานเพิ่มอีกหลายที่ เช่น โรงแรมพรพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา หอพักผดุงศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภ.ฝาง สภ.ช้างเผือก สถานรับเลี้ยงเด็กชุลีกร คลินิกกายภาพพัฒนสุข หลังวัดป่าแพ่ง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด และอีกหลายแห่ง จึงต้องมีการเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 108 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัว ยังพบมากถึง 28 ครอบครัว รวมผู้ติดเชื้อ 62 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในหลายๆ อำเภอ

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 2 ราย รายแรก เป็นชายไทย อายุ 77 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ประวัติความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวันที่ 3 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และตรวจยืนยันด้วย RT-PCR รักษาในโรงพยาบาลเอกชน ต่อมาส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง วันที่ 6 พฤศจิกายน เหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 20.00 .

อีกราย เป็นชายไทย อายุ 59 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และ Bell’s palsy ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อไม่ชัดเจน และได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็มแล้ว โดยวันที่ 19 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว วันที่ 24 ตุลาคม ไอ เหนื่อยมากขึ้น ตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน วันที่ 26 ตุลาคม เหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 7 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 14.30 .

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ