เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนร่วมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนร่วมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนเยาวชน ประชาชนทั่วไป และห้างร้านต่างๆ ร่วมออกแบบและสร้างสรรค์กระทง ในกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ หัวข้อ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ให้มีความเชื่อมโยง หรือบ่งบอกถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีความปลอดภัย และยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
สำหรับกิจกรรมการประกวดกระทงออนไลน์ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และส่งผลงานกระทง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานกระทง 10 ผลงาน ในการประกวดช่องทางออนไลน์ Facebook ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม โดยสมัครได้ทีมละไม่เกิน 3 คน และผู้ที่สมัคร 20 ทีมแรก จะได้รับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทีมละ จำนวน 2 ใบ
ทั้งนี้ รางวัลในการประกวดฯ แบ่งออกเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท, รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท, รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมโหวตกระทงออนไลน์ เป็นบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 2 ใบ อีกด้วย
ผู้ที่สนใจส่งผลงานกระทงเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/LoyKratongCNX64 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 084-2465563 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,