อบจ.เชียงใหม่ สานต่องานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เน้น เที่ยวยี่เป็งวิถีใหม่ปลอดภัย ปลอดโควิด


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่)
ชวนเที่ยวงาน  “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม และเพื่อต้องการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำปิง โดยจัดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งในทุกๆปี เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้


เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวจัดงาน“ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564″ ที่จะเรียนเชิญให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันสนับสนุน พร้อมกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ เพื่อให้เชียงใหม่ กลับมาเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกครั้ง โดยการท่องเที่ยวแบบ New Normal “เที่ยวยี่เป็งวิถีใหม่ ปลอดภัย ปลอดโควิด”

 
นาย
รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมจัดงาน ทั้งด้านความปลอดภัยสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาเพื่อร่วมฉลองเชียงใหม่ในโอกาสที่มีอายุครบ 725 ปี ถือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวเชียงใหม่ หรือไฮซีซั่น ซึ่งมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสาธารสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด สามารถควบคุมได้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ยังคงต้องระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตรวจเช็คอุณหภูมิ  ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด สามารถควบคุมได้


นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เพื่อสืบสานงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ซึ่งเป็นประพณีเก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม และเพื่อต้องการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำปิง โดยจัดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งในทุกๆปี เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เน้นจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการและคำสั่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ คือ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน Check in หรือลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน และ เว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยายกาศการจัดงานผ่านทางออนไลน์ live Streaming ผ่านเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานให้ได้รับชมไปทั่วทุกมุมโลกกิจกรรมภายในงาน
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” ประกอบด้วย การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม ทุ่นแพลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นเมือง การแสดง แสง สี เสียง โดยมีไฮไลท์เด่น คือ จุดเช็คอินถ่ายภาพที่ตกแต่งด้วยโคมไฟหลากสีสัน พร้อมเนรมิต อุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศการตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai City of Craft & Folk Art) และเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก (WCC – World Crafts City) ที่พร้อมต้อนรับเข้าสู่เทศกาลเปิดเมือง หรือฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน  “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 17 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , ,