สำนักงาน ป.ป.ส. มอบชุดตรวจสารเสพติด ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุดตรวจสารเสพติด 5 ตัวยา ได้แก่ Metamphetamine จำนวน 450 ชุด, THC จำนวน 450 ชุด, Opioid จำนวน 450 ชุด, Benzodiazepine จำนวน 450 ชุด และ Ketamine จำนวน 450 ชุด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ...) ที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม