สภากาชาดไทย มอบเครื่อง High Flow ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเครื่อง High Flow จำนวน 3 เครื่อง จากสภากาชาดไทย ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับใช้ในสถานการณ์ covid-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม