ร่วมยินดี! นศ.ไอที ม.ศรีปทุม รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน ธนนาทธนะชน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563” ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (International (InCIT) & National (nCIT2021) on Information Technology ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Cisco WebEx Meetings เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: