รพ.ลานนา จัดกิจกรรม CSR ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสจากเครือข่ายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากโรงพยาบาลลานนา โดยภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,