พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เข้ามารับการฝึกอบรม ฟรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 4 สาขา ระยะเวลาฝึก 3 เดือน ได้แก่
1) ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
2) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
3) ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
4) ช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
สำหรับผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้วุฒิบัตรการฝึกอบรม ซึ่งสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในสถานประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หรือสมัครผ่านทาง ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน www.dsd.go.th/lamphun หรือ scan QR code ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 โดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/lamphun หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร.053-525542

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: