ประกันสังคม เชียงใหม่ ห่วงใย มอบผ้าห่มให้ผู้ประกันตน เนื่องวันปิย

นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา เนื่องในวันปิยะมหาราช ตามโครงการประกันสังคมห่วงใย พร้อมเข้าแนะนำตัวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ และนำเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในครั้งนี้ มีทั้งผู้ป่วยตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งโครงการประกันสังคมห่วงใยนี้ มีการมอบของขวัญเยี่ยมไข้ให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานนา . นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ได้ให้ข้อมูลแก่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าโรงพยาบาลลานนาแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลเอกชน คู่สัญญาในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึง 150,000 คน เต็มศักยภาพแล้ว ไม่สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก จึงได้ขยายการบริการ เปิดเป็นโรงพยาบาลลานนา 3 ไว้รองรับผู้ประกันตนที่ไว้วางใจ อยากเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาลหลักเพิ่ม ซึ่งในปี 2565 ที่จะถึงนี้ จะสามารถรับเพิ่มได้อีก 50,000 คน โดยสิทธิของผู้ประกันตน ที่เลือกโรงพยาบาลลานนา 3 นั้น นอกจากจะได้ในเรื่องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ ได้ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้ ที่โรงพยาบาลลานนาเดิมนี้ได้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,