ปรบมือรัวๆ ! นักศึกษา ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม ลุยบินเดี่ยวรุ่นแรกสำเร็จ

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายวชิรพงษ์ แจ้งศรี นายวชิรพัฒน์ แจ้งศรี นางสาววัชราพรรณ แจ้งศรี นางสาวสุรางคณา นาวัลย์ เข้าร่วม “First Solo flight” ลุยบินเดี่ยวรุ่นแรก ประสบความสำเร็จ เปิดประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่น่านฟ้า สนามการทำงานจริงในอนาคต ณ สนามบินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการควบคุมเครื่องบินด้วยตนเอง พร้อมที่จะสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License : CPL) สามารถเป็นนักบินในสายการบินต่างๆ ได้ต่อไป เพราะไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: