บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์บริการเดอะวิสดอม มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 250 ขวด จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์บริการเดอะวิสดอม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดยคุณเพทาย ขวัญเมือง รองผู้บริหารเครือข่าย ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คลินิก 108  คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม