นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นำทีมประชาชนชาว อ.สารภี รับการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลลานนา 3 : นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นำทีมประชาชนชาว อ.สารภี รับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในโครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา . โรงพยาบาลลานนา 3 โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ให้การต้อนรับ นางศุภกานต์ สุประการ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ของ อ.สารภี ในการนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสารภีได้แก่ 1.กลุ่มผู้พิการ 2.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนแออัด 3.กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง 4. กลุ่มพระและนักบวช และ 5. กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 103 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในโครงการโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2564 โดยเข้ารับบริการ ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา 3 . สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ ในการสำรวจกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ . ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา จัดให้มีการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 100 คน ตามโครงการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,